20 czerwca 2016, poniedziałek, 12:16

We mgle

Nieprawdopodobna mgła czerw­co­wego poranka pozwo­liła mojemu sąsia­dowi Wiesławowi na takie ujęcia:

Chata we mgle (widok ze studnią) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z jaworem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z hamakiem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z grillem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z akacją) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (od strony łąki) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (Mały Domek) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z dławiszem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok spod Małego Domku) - fot. Wiesław Błoniarz

24 maja 2016, wtorek, 10:10

Urodzinki, urodzinki …

Urodzinki -

I już po …

Tymo 2016.jpg - 5  Urodzinki - i po

8 maja 2016, niedziela, 21:59

Strach się bać???

leśny lud

Tego leśnego luda gości­li­śmy minio­nej nocy przy naszym ogni­sku i ura­czy­li­śmy kieł­ba­ską. W podzię­ko­wa­niu pil­no­wał do rana leśnej chaty. Zaprosimy go znowu?

leśny lud 3  leśny lud 2   leśny lud 1

29 kwietnia 2016, piątek, 14:24

Przymrozki i żurawie

Poranek, mróz i żurawie

Zbliża się długi, majowy week­end, a tu nadal zimno. Na łące było biało od przy­mrozku. W naszym ogro­dzie już zmarzł dła­wisz, wiste­ria i mój uko­chany cytry­niec chiń­ski. W tym roku liczy­łem na nie­po­wta­rzalną nalewkę, bo pięk­nie już przed tygo­dniem roz­wi­nął swoje liście. Dziś pozo­stały mu jedy­nie zwięd­nięte kikuty.

Na szczę­ście poranne prze­bu­dze­nie osło­dził mi dono­śny klan­gor żurawi, które poja­wiły się tuż za pło­tem na łące z zamia­rem odby­wa­nia cere­mo­nii wio­sen­nych zalotów.

19 kwietnia 2016, wtorek, 12:52

Kolejne warsztaty w lesie

warsztaty-fotograficzne-chata-w-lesie

http://www.mariuszstachowiak.pl/portfolios/warsztaty-fotograficzne/

Serdecznie zapra­szam wspól­nie z naszym sta­łym bywal­cem – Mariuszem S.                                                                                                     Podobno są jesz­cze wolne miesca?