20 grudnia 2009, niedziela, 14:08

Dokarmiajmy ptaki

Spod śnie­gu cięż­ko coś wy­dłu­bać, dla­te­go też sło­nin­ka cie­szy się ogrom­nym po­wo­dze­niem. Co ru­sz pod­la­tu­je ja­kiś pta­szek, wy­dzio­bie swó­oj ka­wa­łek mię­ska i wra­ca do swo­jej bud­ki. Przepiękny mam wi­dok z okna na ten pta­si punkt ga­stro­no­micz­ny.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>