24 stycznia 2010, niedziela, 19:29

Ale zmroziło …

Taki spa­dek tem­pe­ra­tu­ry mu­szę od­no­to­wać. Dziś ra­no oko­ło ósmej ter­mo­me­tr przy cha­cie wska­zy­wał mi­nus 22! Brr…

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>