3 kwietnia 2010, sobota, 0:07

Alleluja!

Wiosennego cie­pła i na­dziei, spo­ko­ju du­cha, ro­dzin­nej bli­sko­ści i ra­do­sne­go Alleluja!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>