30 kwietnia 2010, piątek, 20:51

Majowy weekend rozpoczęty

Nasi go­ście wy­ra­zi­li zgo­dę na pu­bli­ka­cję – za­tem pu­blicz­nie in­au­gu­ru­je­my wy­po­czy­nek w Chacie w le­sie.

Joanna, Dagmara, Iwona, Kasia, Grzegorz, Jacek, Maciej, Tomasz oraz prze­sym­pa­tycz­ne ma­lu­chy: Antoś, Jaś i Karol przy­je­cha­li z Wrocławia (mal­cy nie­wi­docz­ni – za­afe­ro­wa­ni ogni­skiem).

Goście po­pro­si­li o ma­pę oko­lic i zdra­dzi­li mi, że za­mie­rza­ją wy­pu­ścić się le­śny­mi duk­ta­mi po Stobrawskim Parku Krajobrazowym w trak­cie kil­ku­dnio­we­go, ma­jo­we­go po­by­tu. Na ju­tro w pla­nie me­cz siat­ków­ki.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>