19 sierpnia 2010, czwartek, 20:24

Dary Borów Stobrawskich

Zostawiam  ko­sz pe­łen grzy­bów. Zdążyłem je Państwu uzbie­rać tuż przed wy­jaz­dem do nie­co cie­plej­szy­ch kli­ma­tów.

Czytelnikom blo­ga obie­cu­ję do­koń­czyć przy­bli­ża­nie ma­łej grec­kiej wy­sep­ki Thassos. Będę tam re­zy­do­wał, opie­ku­jąc się tu­ry­sta­mi jed­ne­go z pol­ski­ch biur po­dró­ży pra­wie przez ca­ły wrze­sień.

Wszystkim sym­pa­ty­kom i prze­by­wa­ją­cym w tym cza­sie w Chacie w le­sie ży­czę wie­lu, wie­lu ta­ki­ch ko­szy grzy­bów.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>