22 października 2010, piątek, 16:55

Barwy jesienne

Zanim pierw­szy śnieg przy­kry­je zie­lo­ną jesz­cze tra­wę w na­szej osa­dzie – spójrz­my na je­sien­ne bar­wy, któ­re ota­cza­ją nas do­oko­ła. Oto jed­na z łąk w Kęszycach i pa­śnik dla pło­wej zwie­rzy­ny na tle wie­lo­barw­ne­go la­su.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>