14 grudnia 2010, wtorek, 12:34

Coś dla miłośników natury

Niebywała oka­zja !!! 

W na­szej le­śnej osa­dzie je­st do ku­pie­nia sta­ra cha­ta. Stoi na sa­mym po­cząt­ku dro­gi od Grabic – w le­sie i przy le­sie. Murowana, so­lid­na i je­dy­na z ośmiu tam sto­ją­cy­ch na fun­da­men­ta­ch. Do niej na­le­ży też sto­do­ła i pra­wie 30 aro­wa dział­ka. Pozostałe fot­ki i in­fo na klik­nij tu­taj: www.chatawlesie.pl/domdosprzedania

1 komentarz do Coś dla miłośników natury

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>