13 stycznia 2011, czwartek, 16:05

Po wielkich śniegach

Nasze le­śne łą­ki od­po­czy­wa­ją po wiel­ki­ch śnie­ga­ch, a wczo­raj nad la­sem po­ja­wi­ła się wy­ra­zi­sta tę­cza. Czyżby zi­ma ustą­pi­ła na do­bre?

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>