Blog
lut 09

Rok lasów

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.

„Lasy dla ludzi”, to główne hasło tegorocznych obchodów. Przesłanie to ma na celu uświadomić społeczeństwu, że lasy są niezbędne do życia oraz dobrobytu ludzi na całym świecie.

Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas wszystkich siedmiu miliardów ludzi na Ziemi, jest zależny od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych – przypomina ONZ.

Do celów Międzynarodowego Roku Lasów należy m.in.uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają dwutlenek węgla) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.

Nasza ekoturystyczna baza Chata w lesie znajduje się w samym środku lasu na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który  obejmuje obszar 52 636 ha, dlatego też rok ten jest szczególnie dla nas ważny.

Dbajmy zatem wszyscy o nasze wspólne dobro, jakim jest las. Korzystajmy z jego wszelkich darów, ale nie zaśmiecajmy go.

Dla poprawy stanu naszego lasu i dla urzeczywistnienia tegorocznego hasła, na rozpoczęcie wiosny zamierzam zaprosić wszystkich chętnych (także czytelników mojego bloga) do sprzątania najbliższego lasu, zakończonego wspólnym ogniskiem. Już można się zgłaszać na przedwiosenne porządki i leśne spotkanie – zapraszam: info@chatawlesie.pl