12 lipca 2011, wtorek, 18:48

Z lotu ptaka

W ostat­ni­ch dnia­ch wie­le się dzia­ło w na­szej Chacie w le­sie.

A to praw­dzi­wi go­ście z Korsyki, a to spa­da­ją­cy me­te­oryt i na­sz przy­ja­ciel wzbi­ja­ją­cy się na moto-paralotni nad Kęszycami w ostat­nią so­bo­tę.

Zanim po­sta­ram się nad­ro­bić blo­go­we za­le­gło­ści – kil­ka fo­tek .

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>