23 kwietnia 2012, poniedziałek, 12:27

Kosy coraz większe

Wystarczył ty­dzień, że­by ko­sy na­bra­ły wa­gi i peł­ne­go już upie­rze­nia. Tak oto pre­zen­tu­ją się na na­szym bal­ko­no­wym gnieź­dzie w Opolu.

PS. z 24 kwiet­nia 2012: Jakież by­ło mo­je zdzi­wie­nie, kie­dy za­le­d­wie dwa dni po ro­bie­niu ty­ch zdjęć wcze­snym ran­kiem zo­ba­czy­łem pu­ste gniaz­do ko­sów. Po pro­stu wy­wio­dły się i od­le­cia­ły. Na peł­ne usa­mo­dziel­nie­nie się po­trze­bo­wa­ły za­le­d­wie 15 dni od cza­su wy­klu­cia się w Wielkanoc.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>