29 maja 2012, wtorek, 10:25

Po majowych biegach w lesie

To by­ła na­sza trze­cia już edy­cja Stobrawskiego Biegu w ra­ma­ch ak­cji POLSKA BIEGA.

W dzie­się­ciu ka­te­go­ria­ch wie­ko­wy­ch i na róż­ny­ch dy­stan­sa­ch star­to­wa­ło aż 93 mi­ło­śni­ków bie­ga­nia i mar­szu Nordic Walking.

Oto wy­ni­ki:

Najmłodsi  400 m ( do III kl. szko­ły pod­sta­wo­wej):

1. Łukasz Pierogowicz – Święciny

2. Milena Chimiak – Stare Budkowice

3. Paulina Piechaczek – Opole

.

Kl. IV dziew­czy­ny 600 m:

Wanessa Suszczyk – Stare Budkowice

Zofia Miękina – Murów

Karolina Kasperek – Stare Budkowice

Kl. IV chłop­cy 600 m:

Paweł Kowalski – Murów

Daniel Sysak – Murów

Daniel Barczyk – Murów

.

Kl. V dziew­czy­ny 600 m:

Anna Hanuszewicz – Radomierowice

Emilia Kozieł – Murów

Joanna Gontarz –Święciny

Kl. V chłop­cy 600 m :

Adam Kalata – Grabice

Jakub Wanzel – Murów

Mikołaj Chimiak – Stare Budkowice

Kl. VI dziew­czy­ny 600 m:

Małgorzata Klimczuk – Zagwiździe

Karolina Migowska – Murów

Natalia Czok – Grabczok

Kl. VI chłop­cy 1000 m:

Kacper Bąbel – Murów

Paweł Lipiński – Zopowy

Marcel Cebula – Stare Budkowice

Młodzież do lat 18, chłop­cy 1000 m:

Aleksander Gladis – Radomierowice

Piotr Stiller – Nowe Budkowice

Mateusz Cieślak – Święciny

.

Młodzież do lat 18, dziew­czy­ny 1000 m:

Jessica Czorniczek – Murów

Wiktoria Bąbel – Murów

Anna Lipińska – Zopowy

Bieg głów­ny 5000 m:

Adam Lipiński – Zopowy

Sebastian Holik – Biadacz

Sebastian Koziol – Stare Budkowice

.

Najstarszy uczest­nik: Zdzisław Dobkowicz , 79 lat

Najmłodszy uczest­nik: Paulina Piechaczek,  8 lat

PS. W na­stęp­nej re­la­cji o spon­so­ra­ch i or­ga­ni­za­to­ra­ch III Stobrawskiego Biegu – Kęszyce 2012 i in­ne zdję­cia.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>