8 października 2012, poniedziałek, 10:11

W jesiennych barwach

 

Okolice na­szej Chaty w le­sie co­raz śmie­lej przy­wdzie­wa­ją je­sien­ne bar­wy.

Stojący na na­szej po­se­sji dąb czer­wo­ny (łac. Quercus ru­bra L.) już po­wo­li na­bie­ra zło­ci­sty­ch ko­lo­rów. Liście jesz­cze moc­no trzy­ma­ją się ga­łę­zi, ale już nie­dłu­go trze­ba za­bez­pie­czyć oczko wod­ne siat­ką przed ich in­wa­zją. Czekają za­tem ko­lej­ne pra­ce przy­go­to­wu­ją­ce ogród do nad­cho­dzą­cej zi­my.

         

 

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>