18 listopada 2012, niedziela, 20:45

Tren jesienny

 

Opadły już li­ście z drzew –

Zamilkł  w le­sie pta­ków śpiew

Dym z ogni­ska usze­dł hen –

Został nam je­sien­ny tren.

Obraz do­ga­sa­ją­cy­ch barw je­sie­ni  za­stał mnie w mo­im le­śnym oto­cze­niu po prze­by­ciu sze­ściu ty­się­cy ki­lo­me­trów z Syberii i tak wła­śnie me­lan­cho­lij­nie mnie na­stro­ił.

Ale już po­zo­sta­wi­łem za so­bą ten sro­gi, w peł­ni już zi­mo­wy kra­jo­braz Tomska i Nowosybirska, by jesz­cze na tro­chę na­cie­szyć się póź­no­je­sien­ny­mi kli­ma­ta­mi Borów Stobrawskich.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>