16 kwietnia 2013, wtorek, 8:59

Kolejna edycja

W ra­ma­ch Opolskiego Bractwa Wojciechowego or­ga­ni­zu­ję ko­lej­ną edy­cję gieł­dy sta­ro­ci. Zapraszam do Opola w naj­bliż­szą nie­dzie­lę.

Poniżej już fot­ki z IV Wojciechowej Giełdy Staroci w Opolu. Pogoda i wy­staw­cy z ca­łej Polski do­pi­sa­li.

          

 

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>