14 kwietnia 2013, niedziela, 13:50

Wiosenne inwestycje

Już zgro­ma­dzi­łem od­po­wied­nie drew­no na bu­do­wę pla­cu za­baw dla dzie­ci. W mo­im au­tor­skim pro­jek­cie bę­dzie pia­skow­ni­ca, a nad nią do­mek dla dzie­ci, huś­taw­ki, ele­men­ty wspi­nacz­ko­we po sznu­ra­ch i da­cha­ch. I w  po­nie­dzia­łek już ru­szam do dzie­ła.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>