6 maja 2013, poniedziałek, 8:56

Dalszy etap placu zabaw

W ma­jo­wy week­end już by­ły pierw­sze pró­by ko­rzy­sta­nia z pla­cu za­baw. Ale to jesz­cze nie ko­niec. Mam na­dzie­ję, że za­po­wia­da­na po­go­da wresz­cie po­zwo­li na do­koń­cze­nie bu­do­wy.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>