10 czerwca 2013, poniedziałek, 20:20

Czerwcowy ogród

Maj mi­nął w desz­cza­ch i chło­dzie. Dopiero czer­wiec po­ka­zał swo­je wio­sen­ne uro­ki.

Zakwitły ma­ki i mar­ga­ret­ki i w oto­cze­niu na­szej cha­ty po­ja­wi­ła się so­czy­sta – iście ma­jo­wa zie­leń.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>