1 października 2013, wtorek, 12:48

Czas polowań

Takie oka­za­łe tro­feum zdo­by­li my­śli­wi –  go­ście z Niemiec, któ­rzy prze­by­wa­li w Chacie w le­sie przez kil­ka dni.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>