31 października 2013, czwartek, 19:10

Jesienne dary

Nadeszła po­ra na je­sien­ne zbio­ry. Nasza ma­ła ja­błon­ka przy le­śnej cha­cie wy­da­ła do­rod­ne plo­ny. Gałęzie ugi­na­ją się od czer­wo­ny­ch, pa­sia­sty­ch ja­błek.

  

W ostat­nim ty­go­dniu przy pięk­nej, sło­necz­nej po­go­dzie drzew­ko na­szej ja­bło­ni już sa­mo przy­go­to­wa­ło się do zbio­rów, zrzu­ca­jąc li­ście. Jabłka pięk­nie doj­rza­ły i za­czę­ły już sa­me spa­dać, więc za­bra­łem się do obe­rwa­nia ich. Było te­go o dzi­wo aż 100 ki­lo­gra­mów!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>