12 grudnia 2013, czwartek, 10:33

Przedświąteczne kiermasze

Wrocławski ry­nek za­peł­ni­ły kra­my ze świą­tecz­ny­mi ła­ko­cia­mi. Wieczorową po­rą tłu­my miesz­kań­ców i go­ści de­lek­tu­ją się grza­nym wi­nem, wy­ro­ba­mi z tra­dy­cyj­ny­ch ma­sar­ni, se­ra­mi gó­ral­ski­mi z rusz­tu czy pie­ro­ga­mi. Tak wy­glą­da ozdo­bio­ne lam­pa­mi i bo­żo­na­ro­dze­nio­wy­mi de­ko­ra­cja­mi to uro­kli­we mia­sto.

    

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>