19 kwietnia 2014, sobota, 16:42

Radosnego Alleluja

 

Wiele ra­do­ści w dniu Zmartwychwstania Pańskiego, przy­ja­zny­ch spo­tkań w ro­dzin­nym gro­nie i smacz­nej świę­con­ki wiel­ka­noc­nej oraz wio­sen­ny­ch spa­ce­rów przy bu­dzą­cej się do ży­cia przy­ro­dzie – ży­czy­my wszyst­kim sym­pa­ty­kom Chaty w le­sie.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>