11 czerwca 2014, środa, 9:49

Teraz można sobie poskakać

Nasz plac za­baw dla dzie­ci wzbo­ga­co­ny zo­stał ko­lej­nym me­dium. To tram­po­li­na, na któ­rej mo­gą ska­kać nie tyl­ko dzie­ci, ale i do­ro­śli. Jej wy­trzy­ma­ło­ść to 130 kg i du­ża śred­ni­ca.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>