23 lipca 2014, środa, 8:47

W obiektywie turystów

Powyżej kil­ka fo­tek, któ­re prze­ka­zał nam Pan Janusz. Spędził w na­szej ba­zie eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie kil­ka dni i pe­ne­tro­wał  Bory Stobrawskie na swo­im ro­we­rze po­zio­mym.

Muszę przy­znać, że nad wy­raz bo­ga­to się pre­zen­tu­je na­sza naj­bliż­sza oko­li­ca. To Stare Budkowice w gmi­nie Murów. Postaram się jesz­cze wy­ko­rzy­stać na blo­gu je­go fo­ki.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>