Blog
sie 16

W Krasnojarsku

Oddalam się już od Bajkału i moje drogi i loty już powoli wiodą w kierunku zachodnim. Dotarłem do Krasnojarska nad  Jenisejem.

To milionowe, industrialne miasto we wschodniej Syberii. Pośród pozostałości architektonicznych ubiegłych stuleci znalazłem neogotycki rzymsko-katolicki kościółek (bud. 1909 – 1911). Dziś funkcjonuje jako sala koncertowa, a mieści się przy nie bez kozery przy ulicy Dekabrystów. Projektowany przez polskiego architekta – zapewne powstaniowego zesłańca W. A. Sokołowskiego.

Obok niego drewniana perełka architektury Syberii – dziecięca szkoła muzyczna i kilka zabytkowych budynków mieszkalnych.