14 listopada 2014, piątek, 12:50

Snycerskie dzieła

Na tra­sie je­sien­ny­ch wę­dró­wek ro­we­ro­wy­ch ta­kie oto sny­cer­skie cac­ka spo­tka­łem w Borach Stobrawskich na Opolszczyźnie.

To dzie­ło le­śni­ka – ar­ty­sty, któ­ry tu przy­wę­dro­wał z za­chod­niej Ukrainy. To nie­zwy­kle cie­ka­we i nie­praw­do­po­dob­nie mi­ster­ne hu­cul­skie de­ko­ra­cje (i nie tyl­ko) wy­ko­na­ne w drew­nie.

    

 

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>