28 stycznia 2015, środa, 10:32

Nareszcie na biegówkach

Chata w lesie

Spadło tro­chę śnie­gu i po raz pierw­szy od dwó­ch lat uda­ło mi się wy­ko­rzy­stać swo­je bie­gów­ki. Jazda po le­śny­ch duk­ta­ch jed­nak nie je­st moż­li­wa z po­wo­du zbyt ma­łej war­stwy śnie­gu, ale na tra­wie w ob­rę­bie po­se­sji Chaty w le­sie to i ow­szem.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>