1 kwietnia 2015, środa, 14:42

Tuż przed Wielkanocą

Tęcza znad Zagwiździa w Borach Stobrawskich. Fot. Piotr KiwusTrwało to tro­chę za­nim otrzy­ma­łem wy­wo­ła­ne zdję­cie, bo za­bra­kło w ciem­ni wy­wo­ły­wa­cza i pa­pie­ru i trze­ba by­ło je­chać do skle­pu fo­to­gra­ficz­ne­go, a tu wi­chu­ry i zwa­lo­ne drze­wa po ca­ło­noc­ny­ch na­wał­ni­ca­ch. Nad Kęszycami też sza­la­ła bu­rza z gra­do­bi­ciem.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>