2 kwietnia 2015, czwartek, 12:45

Z nadzieją na rychłą wiosnę

 

Gniazdo z jajami kosaJaja ko­sa w przy­do­mo­wym gniazd­ku przy­po­mi­na­ją nam o bu­dze­niu się do no­we­go ży­cia, o nad­cho­dzą­cej wio­śnie.

Niechaj te nad­cho­dzą­ce Święta Wielkanocne przy­nio­są nam wszyst­kim na­dzie­ję pły­ną­cą ze zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

Wesołego Alleluja!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>