10 lipca 2015, piątek, 11:05

W Lanckoronie

W Lanckoronie - zabytkowy budynek - format. Fot. WG

Na tra­sie mo­je­go ostat­nie­go pi­lo­ta­żu gru­py z Leśnicy do Zakopanego, Starego i Nowego Sącza zna­la­zło się uro­kli­we mia­stecz­ko Lanckorona pod Kalwarią Zebrzydowską.

To krót­ki fo­to spa­cer przez usy­tu­owa­ny na zbo­czu ry­nek z za­byt­ko­wy­mi ka­mie­nicz­ka­mi do ru­in pia­stow­skie­go zam­ku.

W Lanckoronie - zabytkowa chata w rynku. Fot. WG W Lanckoronie - Tablica przy ruinach zamku. Fot. WG W Lanckoronie - tak było w XVII w. Fot. WG W Lanckoronie - zabytkowe chata w rynku. Fot. WG W Lanckoronie - zabytkowy budynek - dziś biblioteka. Fot. WG  W Lanckoronie - na tle kościoła. Fot. WG

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>