24 sierpnia 2015, poniedziałek, 8:21

Spalone słońcem

Spalone borowiny - fot. WG

Nasz las wy­glą­da ni­czym po­go­rze­li­sko. Spalone słoń­cem i utrzy­mu­ją­cą się od wie­lu dni su­szą bo­ro­wi­ny (ja­go­dzi­ska) te­raz wal­czą o utrzy­ma­nie ży­cia swo­ich ko­rze­ni, a desz­czu jak nie by­ło, tak nie ma. Nasz przy­smak – czar­na ja­go­da z tru­dem wal­czy o prze­trwa­nie. Jeszcze nie tak daw­no wła­śnie na­sz przy­sió­łek Kęszyce, sły­nę­ły z uro­dzaj­ny­ch krze­wów ja­gód z nad wy­raz du­ży­mi owo­ca­mi.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>