20 marca 2016, niedziela, 19:06

Las wita was

Gipsowe oko­wy ze­rwa­ne­go mię­śnia brzu­cha­te­go nie po­zwa­la­ją mi na po­wi­ta­nie wio­sny w le­sie, a to już ju­tro.

Bardzo ża­łu­ję, bo dzień 21 mar­ca je­st za­ra­zem Międzynarodowym Dniem Lasu, stąd mo­je po­le­ce­nie po­sta sprzed kil­ku lat:

Las oj­ciec na­sz …

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>