13 sierpnia 2017, niedziela, 18:56

„Chata w lesie” na trasie pielgrzymki

    

Niezwykle ra­do­sna, zgra­na i zdy­scy­pli­no­wa­na gru­pa wro­cław­ski­ch ro­we­rzy­stów za­wi­ta­ła na noc­leg do Chaty w le­sie w dro­dze na do­rocz­ną piel­grzym­kę do Częstochowy. Bezpiecznej dro­gi ży­czy­my i za­pra­sza­my na dłuż­szy po­byt re­kre­acyj­ny w Borach Stobrawskich.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>