Blog
paź 11

Nasze dwa słoneczka

Wszyscy powszechnie wiemy, że hotele posiadają swoje kategorie i wtedy turyści dokonują odpowiedniego wyboru uwzględniającego ich upodobania i poziom swojego budżetu noclegowego. Gdy korzystają państwo z pobytu w obiektach agroturystycznych, to pamiętajcie, że one też mogą posiadać odpowiednie kategoryzacje, lub też nie być skategoryzowanymi. Jeżeli należą do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, to powinny się starać o przejście procedury nadania odpowiedniej kategorii usług noclegowych. Tym graficznym obrazem poszczególnych kategorii są „słoneczka” , choć pierwszym stopniem są obiekty o kategorii standard, potem posiadające jedno, dwa lub trzy słoneczka – w zależności od zachowanego poziomu.

Chata w lesie przed paroma laty przystąpiła do kategoryzacji i posiadała jedno słoneczko, ale w ostatnim czasie dokonaliśmy odpowiedniej modernizacji bazy – podwyższyliśmy poziom naszych usług noclegowych i możemy się teraz poszczycić wyższą kategorią – dwoma słoneczkami. Tu jeszcze stosowne wyjaśnienie. Otóż Federacja wprowadziła rozróżnienie w zakresie agroturystyki poprzez ustalenie dwóch typów obiektów: 1. Kwatera u rolnika, gdzie prowadzone jest równocześnie gospodarstwo rolne i 2. Wypoczynek na wsi, gdzie takiego gospodarstwa się nie prowadzi, ale obiekt spełnia rolę wiejskiego wypoczynku.

Chata w lesie jako baza ekoturystyczna spełnia zatem te kryteria Wypoczynku na wsi i dodatkowo jeszcze posiada certyfikat turystyki zrównoważonej „Blisko Natury”, wydany przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.