28 czerwca 2019, piątek, 19:22

Tak było – Rajd „Skorpiona” 2019

Dzień po świę­cie Bożego Ciała do Chaty w le­sie za­wi­ta­ły kon­ne pa­tro­le Oficerskiego Rajdu „Skorpiona”. Na punk­cie kon­tro­l­nym raj­du i na po­pas zja­wia­ło się w od­po­wied­ni­ch od­stę­pa­ch szes­na­ście ko­ni. Oto fo­to­re­la­cja jed­ne­go z na­szy­ch go­ści – Antoniego Toczka.

                                                                

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>