23 października 2019, środa, 11:17

Jesiennie

Żółkną li­ście w na­szym le­śnym oto­cze­niu i na­sza Chata też przy­bie­ra zło­ta­wy ko­lor. Jedynie wi­docz­ny po­tęż­ny ja­wor za­cho­wał jesz­cze zie­lon­ka­wą bar­wę.

Pogoda bar­dzo ła­ska­wa, więc po­ra na spa­ce­ry przed ocze­ki­wa­niem na ko­lej­ny wy­syp grzy­bów. Bywało, że jesz­cze na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i li­sto­pa­da zbie­ra­li­śmy je.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>