24 grudnia 2019, wtorek, 14:40

Pod choinką

Tradycyjnie gro­ma­dzi­my się przy cho­in­ce, aby w świą­tecz­nej at­mos­fe­rze spo­tkać się wśród bli­ski­ch i zna­jo­my­ch, ła­mać się opłat­kiem i skła­dać so­bie ży­cze­nia.

„Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim gościom Chaty w lesie  i tym, którzy zawitają do nas po raz pierwszy w nowym 2020 roku” – życzą gospodarze.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>