19 grudnia 2009, sobota, 21:27

Puszysty śnieg na 15 cm

Zdjęcie lasu zimą

Dzisiaj ra­no na­sy­pa­ło!  Śnieg okrył gru­bą war­stwą ca­ły ogród.

Jest ślicz­nie, wszę­dzie bia­ło. Jasne, du­że słoń­ce prze­zie­ra zza mgły.

  • Teraz je­st -7°C.
  • Temperatura w no­cy do­cho­dzi­ła do -24°C.

Powiązane wpisy

19 grudnia 2009, sobota, 17:32

Kronika lasu prezentem dla Taty

To je­st pierw­szy wpis do le­śnej kro­ni­ki.

Właśnie po­wsta­ła księ­ga, w któ­rej elek­tro­nicz­nie za­pi­sa­ne zo­sta­ną wspo­mnie­nia.

Mam na­dzie­ję, że przy­nie­sie Ci ona wie­le ra­do­ści! :)

Powiązane wpisy