31 stycznia 2014, piątek, 14:44

Polacy w Odessie

Jeszcze przed III rozbiorem Polski do Odessy na dzisiejszej Ukrainie zostały delegowane polskie rodziny szlacheckie . Stało się to na mocy carskiego ukazu z 1795 roku. Bywali też znani pisarze i poeci: Ursyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski, czy Adam Mickiewicz, który na wygnaniu pisał Sonety Odeskie. Obok tablica upamiętniająca jego pobyt w domu przy ulicy Deribasowskiej 16 – tylko w języku rosyjskim.

Tu żyli znani architekci – Feliks Gąsiorowski – twórca Katedry pw. Wniebowzięcia NMP, czy Lew Włodek, Seweryn Potocki, którego pałac po dziś dzień zachwyca. W Odessie działało wielu zananych lekarzy, adwokatów i inżynierów. Polacy w przededniu wybuchu I wojny światowej byli taka samą liczebnie grupą, jak Ukraińcy a było ich od 25 -d0 30 tysięcy. Tu znany kompozytor i pedagog Witold Maliszewski założył Konserwatorium i został jego pierwszym dyrektorem.

Działał tu prężnie Dom Polski i polska szkoła. Dziś odeska polonia spotyka sie na coniedzielnych naborzeństwach w odbudowanym wyłącznie z polskich funduszy wspomnianym powyżej rzymskokatolickim kościele (foto poniżej). W czasach komunistycznych był zdewastowany i zamienioiny na salę sportową. Tu diś znajdują się relikwie Jana Pawła II i Siostry Faustyny i działa chór.

  

PS. Dziś przy dość wyjątkowym 20 stopniowym mrozie zajrzałem do tego kościoła – brak w nim informacji w języku polskim. Natomiast dyskretnie z głośników dochodził śpiew polskiej kolędy, a przed kościołem oraz w bocznej nawie wspaniałe bożonarodzeniowe szopki. Trochę informacji o samym kośc iele i dzisiejszej Polonii w Odessie udzielił mi dyżurujący w sklepiku przykościelnym Polak, który mi podarował płytę z kolędami wspomnianego wyżej chóru.