3 sierpnia 2015, poniedziałek, 13:46

Zza płotu

Gospodarze na krót­ko wy­bra­li się nad Bałtyk i nie by­ło nas kil­ka dni. Nasz są­siad Wiesław bły­ska­wicz­nie za­re­ago­wał na na­sze py­ta­nie o brak wie­ści z Chaty w le­sie. Podesłał nam kil­ka fo­tek zza pło­ta. Dzięki;)

Chata od strony Wiesia - det. - fot. Wiesław Bloniarz

Chata od strony Wiesia 3 - fot. Wiesław Bloniarz Chata od strony Wiesia 2 - fot. Wiesław Bloniarz Chata od strony Wiesia 4 - fot. Wiesław Bloniarz