14 lutego 2012, wtorek, 19:03

Prawda, że wielki mróz?…

Te mro­zy nam na­praw­dę da­ły w ty­łek w tym ro­ku.