30 czerwca 2011, czwartek, 21:05

Na Siczy Zaporoskiej

Miejsce niezwykle ciekawe – wielka zapora na Dnieprze w Zaporożu – Dnieprogres.

Ja zaś stoję na wyspie dawnego obozu kozackiego Siczy Zaporoskiej. Zasieków zbudowanych z drzewa, od czego wywodzi się naza „sicz”. Zaś nazwa „zaporoska” od słowa „próg – poroh” ; leżała za progiem Dniepru.

Sicz, to ufortyfikowany obóz ( kosz) kozacki, zakładany od XVI wieku na różnych wyspach dolnego Dniepru –  przenoszona z wyspy na wyspę, stanowiła jej ośrodek. Posiadała też stałą załogę i poważną ilość sprzętu wojennego.

Kozacy posiadali trudną do zdobycia twierdzę. Dziś tu znajduje się otwarte dla zwiedzających muzeum, zrekonstruowane urządzenia obronne i zabudowania kozackie.

To była nieplanowana wcześniej wycieczka, po której zamierzam sięgnąć do Sienkiewiczowskiej Trylogii, aby przypomnieć sobie  barwne czasy na  rubieżach Rzeczypospolitej.