3 maja 2013, piątek, 12:03

Kolejne jaja kosa

Rodzinka ko­sów na na­szym bal­ko­nie na opol­skim ZWM nie­ba­wem sie po­więk­szy. Samiczka „do­nio­sła” ko­lej­ne dwa ja­ja i dziel­nie wy­sia­du­je. To ja­śniej­sze wy­glą­da, jak pod­rzu­tek?