13 kwietnia 2016, środa, 21:35

Za płotem wiosenna orka

Za płotem wiosenna orka

Nareszcie do­tar­ło cie­peł­ko i wio­sen­nie po­zie­le­nia­ło. Zeszłoroczna tra­wa wła­śnie prze­cho­dzi or­kę i nie­ba­wem tam też bę­dzie się zie­le­nić. Tuż za pło­tem Chaty w le­sie są po­let­ka żer­ne, któ­re z przy­jem­no­ścią od­wie­dza­ją chma­ry je­le­nio­wa­ty­ch, licz­nie za­miesz­ku­ją­ce Bory Stobrawskie. Wokół po­se­sji na­to­mia­st spo­ro prac przed otwar­ciem se­zo­nu, a ma­jo­wy week­end tuż, tuż.