17 lutego 2011, czwartek, 16:35

O nietoperzach… i sposób na komary

Temat nietoperzy przywołała zasłyszana przeze mnie opowieść o pewnym wójcie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który rozpoczął walkę z plagą komarów na swoim terenie. Rozpropagował akcję budowy schronienia dla tych najbardziej zagrożonych w Polsce ssaków. Nietoperze osiedliły się na tymże terenie i wszystkie komary zostały po prostu skonsumowane. Otóż jeden nietoperz jest w stanie złowić w ciągu jednej nocy aż 1500 komarów , a nawet i 3000 – sic! (Echa Leśne Nr 2 – 2011).

Komary to jedno, a zagrożone wyginięciem nietoperze to drugie. Portal www.nietoperze.pl donosi: Rozwój cywilizacji i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku – chemizacja, zmniejszanie się bazy pokarmowej, ubywanie naturalnych schronień – sprawiły, że liczebność populacji wielu gatunków poważnie zmalała a wiele z nich stoi na krawędzi zagłady. W Polsce żyje 21 gatunków nietoperzy. Aż 6 z nich zostało umieszczonych w polskiej „Czerwonej Księdze Zwierząt” – spisie gatunków zagrożonych wyginięciem. Jednym z poważniejszych zagrożeń jest ubywanie naturalnych kryjówek. Starych domów z piwnicami i strychami, okiennicami stale ubywa…

Tak, tak – ubywa starych strychów. Rzecz też dotyczy mojej leśnej chaty. Otóż przed paroma laty przyszło mi wymienić pokrycie dachowe. Zanim to zrobiłem –
→ czytaj dalej…