24 października 2011, poniedziałek, 17:01

Śladami św. Wojciecha

Dwa tygodnie temu w gronie przedstawicieli Opolskiego Bractwa Wojciechowego zwiedzałem Pragę i okolice, szukając śladów patrona Opola, Polski i Europy – św. Wojciecha.

Dotarliśmy do miejsca jego urodzenia – do miasteczka Libica koło czeskiej Pragi. Oto jedno z miejsc w centrum miasteczka, gdzie wg legendy św. Wojciech został Bogu zaślubiony.

Na wzgórzu za miastem znajdują się ślady słowiańskiego grodziska z X wieku. Tu okazały pomnik św. Wojciecha i św. Radima z rodu Sławnikowiców.

Tablice z mozaikami prezentują w kilku językach bogatą historię tego miasteczka, nieopodal Podiebrad pod Pragą.

Udało nam się porozmawiać z panią starostą Libic oraz z przedstawicielem Miejskiej Rady, który zaprezentował nam aktualny obraz kultu św. Wojciecha na ich terenie, a raczej jego brak. Zainteresowała ich natomiast chęć nawiązania przez Opolskie Bractwo Wojciechowe bliższych kontaktów z libicką społecznością.
→ czytaj dalej…