9 lutego 2011, środa, 21:06

Rok lasów

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.

„Lasy dla ludzi”, to główne hasło tegorocznych obchodów. Przesłanie to ma na celu uświadomić społeczeństwu, że lasy są niezbędne do życia oraz dobrobytu ludzi na całym świecie.

Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas wszystkich siedmiu miliardów ludzi na Ziemi, jest zależny od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych – przypomina ONZ.

Do celów Międzynarodowego Roku Lasów należy m.in.uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają dwutlenek węgla) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.
→ czytaj dalej…