6 stycznia 2013, niedziela, 22:11

Pamiętniki Agroturystyki -wyróżnienie

Jeszcze w starym roku uczestniczyłem w Krakowie w ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej realizacji funduszy unijnych na obszarach wiejskich i agroturystyki.

Przy tej okazji odebrałem specjalne wyróżnienie za swojego bloga,  który zgłosiłem do konkursu na Pamiętniki Agroturystyki.

Moja kronika została doceniona, ale ze względów proceduralnych nie mogła być oceniana, gdyż regulamin zakładał zgłoszenie niepublikowanych tekstów, a mój blog jest już formą upublicznioną.

Sama konferencja była bardzo ciekawa, gdyż w dużej części dotyczyła spraw agroturystyki, kategoryzacji obiektów, tworzeniu wspólnych ofert i promocji na rynku europejskim.

Organizatorem Konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków i Polska Federacja Turystyki Wiejskiej – Gospodarstwa Gościnne, a jej portal to: www.agroturystyka.pl