21 marca 2014, piątek, 22:08

Dziś przyszła wiosna, a co z rysiem i wilkiem? …

Zanim przyszła do nas wiosna, w naszej bazie pojawili się naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. To tam prowadzą badania nad żubrami, ale do nas przyjechali, żeby badać wpływ dużych drapieżnych ssaków (wilka i rysia) na zachowania saren i jeleni. W naszych Borach Stobrawskich tych drapieżników na razie nie ma, dlatego naukowcy badają zachowanie saren i jeleni w sytuacji, kiedy nie ma presji ze strony wspomnianych drapieżników. Nasze lasy są terenem porównawczym dla obszarów, gdzie występuje ta zależność – np. w Puszczy Białowieskiej.

Już jesienią w trakcie pobytu u nas badacze instalowali fotopułapki, aby zbadać obecność różnorodnej zwierzyny. Teraz z gotowymi spostrzeżeniami prowadzili kolejne badania (analizując m.in. ich ślady w postaci odchodów).

Nasza Chata w lesie stała się ich doskonałym miejscem noclegowym i zapowiedzieli się do nas na jesień, aby finalizować swoje badania.

A wiosna faktycznie przyszła – dziś były już 22 stopnie i niesamowity koncert rozpoczynających gniazdowanie  w pobliżu naszej chaty ptaków. Na pobliskiej łące pojawiło się stado jeleni – niektóre byki jeszcze z porożem, którego nie zdążyli jeszcze zrzucić.

PS. Naukowcy zwierzyli mi się ze swoich opinii, że do naszych, nad wyraz dużych leśnych skupisk Borów Stobrawskich mogą w niedługim czasie zawitać wspomniane wilki i rysie. Lasy odpowiednie i zwierzyny sporo.

Jeszcze przypomnę, że taki zimowy krajobraz mieliśmy w maju 2011 roku – kwitnące jabłonie i śnieg.